Milan Smädo - MIS ÚDRŽBA CIEST A KOMUNIKÁCIÍ

 
wirtgen w 500 optimas de mag 40c

Kontaktné údaje

Adresa:
Milan Smädo - MIS - údržba ciest a komunikácií
Mičinská cesta 35
974 01 Banská Bystrica
 
Tel./fax:
+421 48 41 43 971
E-mail:
smado@misudrzba.sk
Bob Cat Pluh MAN