Milan Smädo - MIS ÚDRŽBA CIEST A KOMUNIKÁCIÍ

 
wirtgen w 500 optimas de mag 40c

Služby

  • výstavba peších zón a komunikácií
  • strojná pokládka zámkovej dlažby
  • úprava spevnených plôch
  • frézovanie živičných krytov
  • pokládka asfaltových krytov
  • výroba a pokládka liatych asfaltov
  • vodorovné a zvislé dopravné značenie
  • čistenie kanalizácií a uličných vpustí
  • strojné čistenie komunikácií
  • zimná údržba komunikácií
 

Vaše otázky ohľadom poskytovania našich služieb.